Sverigedemokraterna hade alla inför valet 2014

Sverigedemokraterna hade alla inför valet 2014, en eller flera riksdagsledamöter som tycker att Sverige borde tillåta aktiv dödshjälp. 2010 publicerade Aftonbladet en artikel om hur de tillsammans med Sifo tagit reda på svenskarnas inställning till aktiv dödshjälp. 5 Frågan ställdes till 1000 personer från 15 år och uppåt. I Sifos och Aftonbladets undersökning svarar 21 % att aktiv dödshjälp borde vara tillåtet oavsett om man är dödligt sjuk eller inte. 66 % tycker att det ska vara tillåtet om man är obotligt sjuk och finner sitt lidande outhärdligt. Endast 7 % svarade att man aldrig tycker att det ska vara tillåtet.
Det är viktigt att ta hänsyn till folkets vilja, särskilt när den visar sig vara så pass tydligt enad med resultaten som undersökningen visar på. En åtgärd som jag anser vara nödvändig är att frågan bör tas upp i riksdagen, något som också håller på att ske. Den moderata riksdagsledamoten Anette Åkesson lämnade i oktober 2017 in en motion där hon poängterar vikten av att frågan diskuteras, trots att den är väldigt känslig. 6 I motionen refererar hon även till Aftonbladet/Sifos undersökning och menar att hon och andra politiker måste agera. Jag tycker att det är väldigt bra att någon vågar ta upp denna kontroversiella fråga då enligt undersökningar en stor del av Sveriges befolkning faktiskt tycker att det är en förändring som behöver ske.
Intervjuperson B, och andra motståndare, anser att en sådan här lagförändring hade drabbat både läkarnas förtroende, samt tvingat på dem en handling som de anser vara oetisk. Jag tror att ett sätt att lösa ett sådant problem hade kunnat vara att inkludera det i utbildningen så att det hade blivit en standard att läkarna var utbildade i området. Skulle det däremot finnas de som hade vägrat så hade andra åtgärder fått komma att bli aktuella, t.ex. en annan läkare.